Elementy budowy strategii inwestycyjnej

Sprzedaż, czyli sposób zamknięcia pozycji. Jest to zdecydowanie najważniejszy z elementów budowy, ponieważ to właśnie w momencie sprzedaży okazuje się, czy zarobiliśmy, czy straciliśmy. Wielu inwestorów – zwłaszcza początkujących tkwi w przekonaniu, że kluczowym aspektem powodzenia inwestycji jest właśnie zakup – to błąd prowadzący do opłakanych skutków. Metod na zamknięcie sprzedaży jest mnóstwo, do najpopularniejszych i najbardziej bezpiecznych zarazem zaliczamy następujące :
– StopLoss (cięcie strat)
– TakeProfit (branie zysku)
– TrailingStop (poziom kroczący SL)

Ostatni element

Ostatnim elementem strategii inwestycyjnej jest zarządzanie kapitałem. Warto w tym miejscu podkreślić, że w formie inwestycji giełdowych pojęcie zarządzania ryzykiem nie istnieje – o czym wie niewielu inwestorów. Zarządzanie kapitałem polega na doborze właściwych, czyli korzystnych metod w prowadzonych operacjach. Na tego rodzaju zarządzanie składa się np. dywersyfikacja portfela, minimalizowanie strat, czy chociażby maksymalizowanie zysków. Metod tych jest nader dużo i mogą występować w przeróżnych konfiguracjach.

euro

Podsumowanie oraz wnioski

Paradoksalnie zatem budowa strategii inwestycyjnej okazuje się krótsza niż podręczna lista z zakupami. Przypomnijmy, że w jej skład wchodzą cztery ogniwa – założenia, kupno, sprzedaż i zarządzanie. Kreowanie ogromnych i szeroko zakrojonych strategii mija się z celem z jednego bardzo prostego powodu – pewnych kwestii nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Właśnie dlatego tak ważną cechą w inwestowaniu jest elastyczność i umiejętność dopasowania się do aktualnej sytuacji giełdowej. Początkującym inwestorom poleca się stosowanie sprawdzonej i bezpiecznej strategii Faber’a – to długoterminowy plan bazujący na założeniach analizy technicznej. Sygnały owej strategii występują tu tylko raz – na końcu miesiąca. Strategia inwestycyjna przypomina w wielu aspektach biznesplan, a warunkiem wstępnym skutecznej realizacji biznesowego planu jest jego oryginalność. Podobnie rzecz się ma z tworzeniem strategii inwestycyjnych, dlatego zachęcamy wszystkich początkujących inwestorów do kreowania strategii prostych, acz nieoczywistych. Największa siła jak zwykle tkwi właśnie w prostocie.
Źródło: http://comparic.pl/category/edukacja/systemy-i-strategie/